Bram Vuylsteke & Maarten Bunkens, Notarissen te Riemst

 

Bram Vuylsteke & Maarten Bunkens

Notarissen te Riemst

De Verzekeringen van het Notariaat

De Verzekeringen van het Notariaat, opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap, hebben als hoofddoel om de notarissen een beroepsverzekering aan te bieden.

Deze instelling verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van de notaris bij fouten verbonden aan de uitoefening van het notarisambt.

De verzekering dekt ook de verantwoordelijkheid van de notaris of de schade die hij lijdt als gevolg van verduistering opgezet door medewerkers.

De Verzekeringen van het Notariaat staan ook garant voor de uitbetaling van schadevergoeding aan de notaris bij een gedeeltelijke of volledige vernieling van zijn archieven. 

De Verzekeringen dekken ook het risico van overlijden door een ongeval van de koper van een onroerend goed in de periode tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst in een notariskantoor en de ondertekening van de authentieke akte. De tussenkomst wordt geboden wanneer de rechthebbenden van de koper de authentieke aankoopakte hebben getekend.