Bram Vuylsteke & Maarten Bunkens, Notarissen te Riemst

 

Bram Vuylsteke & Maarten Bunkens

Notarissen te Riemst

Wat als u niet tevreden bent?

Uiteraard is het aangewezen om dit eerst met uw notaris te bespreken. Vaak gaat het om een misverstand of een gebrek aan informatie.
Indien u overweegt om een formele klacht in te dienen tegen een notaris, kan u terecht bij de Ombudsdienst voor het notariaat.
Op www.ombudsnotaris.be vindt u alle info over de werking van de Ombudsdienst en de manier waarop u een klacht kan indienen.
 

Wie behandelt nog klachten in het notariaat?
De provinciale kamers van notarissen:

Notarishuis – Kamer van Notarissen
Koningin Elisabethlei 10
2018 ANTWERPEN
Tel:         03 238 32 92
Fax:        03 248 14 78
kamer@notarissen-antwerpen.be

Kamer van Notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bergstraat 30-32
1000 BRUSSEL
Tel:         02 500 14 90
Fax:        02 500 14 96
info@notarbrussels.be

Notarishuis – Kamer van Notarissen van de provincie Limburg
Guffenslaan 25
3500 HASSELT
Tel:         011 33 46 26
Fax:        011 33 46 27
kamervannotarissen.limburg@belnot.be

Kamer van Notarissen van Oost-Vlaanderen
Notarisstraat 1
9000 GENT
Tel:         09 225 15 40
Fax:        09 233 52 76
secretariaat@kamernotarissen-ovl.be

Kamer van Notarissen
Bondgenotenlaan 134
3000 LEUVEN
Tel:         016 22 15 40
Fax:        016 22 46 04
griffie@notarissen-vlbrabant.be

Kamer van Notarissen van het genootschap West-Vlaanderen
Spanjaardstraat 9
8000 BRUGGE
Tel:         050 33 36 81
Fax:        050 34 53 61
kamernotarissen.wvl@belnot.be